Честа прозивања ЈКП „Наш дом“ од стране наших новина, али и све већег броја суграђана, челнике ове фирме, али ни инспекцију, као и надлежне из општине за њихов рад – не дотичу....